• Catalouge sản phẩm GKhair

    GKhair là hệ thống sản phẩm chăm sóc tóc với 100% Keratin nguyên chất đến từ Mỹ bao gồm hệ thống các sản phẩm: hệ thống hấp thẳng mượt The Best, hệ thống sản phẩm chăm sóc, hệ thống tạo kiểu, vật dụng hỗ trợ.