• Hệ thống hóa chất Select

    Select có một hệ thống hóa chất chuyên nghiệp dành riêng cho các NTMT với hệ thống màu nhuộm không mùi Fusion và hệ thống uốn phục hồi chuyên nghiệp.